سوء رفتار عاطفی ، بد رفتاری عاطفی و یا بی توجهی احساسی  به یک کودک است. گاهی اوقات آزار روانینامیده می شود و می تواند به طور جدی صدمه ای به سلامت و توسعه احساسی کودک وارد کند.
سوءاستفاده گر عاطفی می تواند به طور عمدی تلاش کند که یک کودک را بترساند یا تحقیر کند یا آن را یا نادیده بگیرد.
کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار می گیرند معمولا در همان زمان به نوع دیگری از سوء استفاده یا غفلت رنج می برند اما این در همه موارد نیست.

 

آزار روانی شامل چه رفتارهاییست :

 

دشوار است که نشانهها را مشخص کنیم و سوء استفاده عاطفی را از انواع دیگر کودک آزاری جدا کنیم.
سوء استفاده عاطفی  شامل موارد زیر است :
تحقیر یا انتقاد دائم از کودک
تهدید، فریاد زدن بر سر کودک یا آنها را به نام بد خواندن
کودک را موضوع جوک ساختن و یا طعنه زدن برای آسیب رساندن به کودک
سرزنش کردن کودک
ایجاد یک کودک انجام اعمال تحقیر آمیز
شناخت فردیت شخصی کودک، تلاش برای کنترل زندگی آنها نیست
فشار دادن فرزند بیش از حد سخت و محدودیت های خود را به رسمیت نمی شناسد
افشای یک کودک به حوادث ترسناک و یا تعاملات مانند سوء استفاده خانگی یا مصرف مواد مخدر
شکست در ترویج توسعه اجتماعی کودک
اجازه نمی دهد که دوستان داشته باشند
دائما آنها را نادیده میگیرد
غایب بودن
دستکاری یک کودک
هرگز چیزی برای گفتن، بیان احساسات مثبت و یا تبریک به فرزند بر موفقیت
هيچگونه احساساتي در تعامل با يک کودک نشان نداده و همچنين به عنوان غفلت عاطفي شناخته شده است.

 

انواع سوء رفتار عاطفی

 

درست مثل غفلت از کودکان، دو نوع سوء رفتار عاطفی وجود دارد که به شیوه های مختلف بر فرزندان تأثیر می گذارد

 

 

سوءاستفاده عاطفی منفعل :

 

وقتی والدین یا مراقبین،  عشق و مراقبت هایی که برای سلامتی و خوشبختی فرزندشان  لازم است را نفی می کنند، ، به معنی “سوء استفاده غیرمستقیم” است. این نیز به همان اندازه آسیب زننده است، اما می تواند نوع ضیعف تری از سوء استفاده “فعال” باشد.  پنج دسته سوء رفتار عاطفی منفعل شناسایی شده است.

عدم دسترسی عاطفی:

جایی که والدین یا مراقب با کودک ارتباط نداشته و نمی توانند عشقی را که احتیاج دارد به آنها بدهند.

نگرش منفی:

مانند کوچک شمردن شخصیت کودک و عدم نشان دادن ستایش یا تشویق

تعاملات نامناسب با فرزند:

از کودک برای انجام وظایفی که به لحاظ عاطفی به اندازه کافی برای انجامش بالغ نباشند، انتظار داشته باشند و یا به شیوه نامناسب در مقابل یک کودک صحبت و عمل کنند

عدم شناخت فردیت کودک:

یک بزگسال می تواند متکی به یک کودک باشد تا نیازهای عاطفی خود را برآورده کند  نه اینکه نیاز کودک را به رسمیت بشناسد.

عدم ترویج سازگاری اجتماعی:

کودک را برای داشتن  دوستان متفاوت در زندگی  اجتماعی تشویق نکنید.

 

سوءاستفاده عاطفی فعال:

هنگامی که کسی عمدا کودکی را بترساند، شرارت به خرج دهد  یا به طور صریح کودک را مورد سوء استفاده قرار دهد، به عنوان سوء استفاده “فعال” شناخته می شود. این نوع به یک هدف قاطعانه برای آسیب رساندن به کودک نیاز دارد.

سوء رفتار عاطفی فعال به عنوانین زیر تعریف شده است:
طرد کردن کودک
ترساندن کودک
جدا کردن از دیگران و تنها گذاشتن کودک
بهره برداری یا فاسد کردن کودک

 

چرا سوء رفتار عاطفی اتفاق می افتد؟

استرس و تنش زیاد، مانند نگرانی های مالی و یا بیکاری، می تواند تمرکز والدین یا مراقب را از ارائه عشق عاطفی و حمایت مورد نیاز کودک، بگیرد.

آنها ممکن است:

-به لحاظ احساسی در دسترس نباشند، زیرا یا نزدیک کودک نیستند یا خسته هستند.
فراموش کنند که کودک را مورد ستایش و تشویق قرار دهند.
از کودک انتظار داشته باشند  مسئولیتی بیش از حد سن خود را انجام دهد به عنوان مثال مراقبت از اعضای دیگر.
– بیش از حد از کودک محافظت کنند به طوری که  فرصت ها برای کشف، یادگیری و ایجاد دوستی را از او بگیرند
– انتظار داشته باشند که کودک بتواند نیازهای عاطفی خود را برآورده کند
– خشم و سرخوردگی خود را بر روی فرزندان خود نشان دهند

اگر والدین هنگام کودکی تجربه بدی داشته باشند یا در حال حاضر الگوهای بد در اطراف آنها باشند  این امر می تواند بر رفتار فرزندان تأثیر بگذارد.
بعضی از والدین ممکن است دریابند که چرا کودکشان به نوع خاصی رفتار می کند و یا  به شدت واکنش نشان میدهد. به عنوان مثال، ممکن است فکر کنند کودکشان گریه می کند که آنها را تحریک کند.
سوءاستفاده عاطفی نیز ممکن است ناشی از یک ارتباط ضعیف بین والدین یا مراقب و فرزندان باشد.

 

سوء استفاده عاطفی
نشانه ها، علائم و اثرات

 

اغلب علائم جسمی واضحی از سوء رفتار یا غفلت عاطفی وجود ندارد، اما ممکن است نشانه هایی در فعالیت یا احساسات کودک ببینید
تغییرات در احساسات یک قسمت طبیعی از رشد است، بنابراین سخت می توان گفت که واقعا یک کودک مورد آزار و اذیت عاطفی است

نوزادان و کودکان پیش دبستانی که مورد آزار و اذیت عاطفی قرار می گیرند ممکن است:

– نسبت به غریبه ها یا افرادی که مدت زیادی از آشنایی آنها نمیگذرد ، بیش از حد مهربان باشند.
– عدم اعتماد به نفس و احتیاط بیش از حد و یا اضطراب داشته باشند.
–  ارتباط نزدیکی با والدین خود نداشته باشد، برای مثال از مهد کودک و یا جای دیگری برای رفتن به خانه علاقه نشان نمیدهند
– تهاجمی یا تند و زننده نسبت به دیگر کودکان و حیوانات باشند
کودکان بزرگتر ممکن است:
– از زبانی استفاده کنند و یا به نحوی عمل کنند یا در مورد چیزهایی  مطلع باشند که برای سن آنها انتظار نداشته باشید .
–  به سختی احساسات شدید خود را کنترل میکنند ویا طغیان های مداوم دارند
– خود را از والدین دور میکنند
– مهارت های اجتماعی ندارند و به ندرت با کسی دوست میشوند ، اگر  دوستی وجود داشته باشد

 

تأثیر سوء رفتارهای عاطفی:

سوءاستفاده عاطفی اغلب نسبت به سایر انواع سوء استفاده و غفلت کمتر جدی دیده می شود، زیرا اثرات فیزیکی ندارد.
اما در طول زمان سوء رفتار عاطفی می تواند اثرات جدی بلندمدت بر سلامت و توسعه اجتماعی، احساسی و جسمی کودک داشته باشد.

سوء رفتار احساسی و رفتار ریسک پذیری

 

سوء رفتار عاطفی و رشد ذهنی

سوءاستفاده عاطفی می تواند خطر ابتلا یک کودک به  مشکلات روحی روانی و اختلالات در غذا خوردن و یا خود زنی را افزایش دهد.
تجربیات کودک وقتی یک کودک نوپا است، می تواند در طول زندگی او تاثیر بگذارد. برخی  تحقیقات نشان می دهد که بین سوء رفتارهای عاطفی در سال های اولیه و کودکانی که مشکلات خوردن یا صحبت کردن دارند، ارتباط وجود دارد. وقتی کودک بزرگتر می شود و یا سوء استفاده ادامه می یابد، این اثرات می توانند جدی تر شوند.
نوجوانانی که در طی مدت زمانی طولانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند بیشتر به آسیب های فردی و افسردگی نسبت به کودکان مورد آزار و اذیت عاطفی دجار میشوند

سوء رفتار عاطفی و توسعه احساسی

سوءاستفاده عاطفی میتواند رشد احساسی کودک را محدود کند، از جمله توانایی آنها برای احساس کردن و بیان طیف کاملی از احساسات مناسب و کنترل احساساتشان را تحت تاثیرقرار میدهد.
کودکانی که در خانه هایی زندگی می کنند که در آن دائما تحقیر و بی اعتبار می شوند، ممکن است از اعتماد به نفس پایین و خشم رنج ببرند.
برای کودکانی که عشق و مراقبت را از والدین خود دریافت نمیکنند ، ممکن است ایجاد روابط سالم و سازنده با دیگران در زندگی آینده آنها دشوار شود.
بزرگسالانی که در کودکی از نظرروانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند، رضایت کمتری نسبت به زندگی و سطح بالایی از افسردگی و مشکلات بهداشتی دارند نسبت به افرادی که از شیوه های دیگرسوء استفاده را تجربه کرده اند.

 

سوء رفتارهای عاطفی و مشکلات رفتاری

سوءاستفاده عاطفی می تواند باعث شود که کودک رفتار خود را تغییر دهد. آنها ممکن است به این که چگونه  عمل می کنند یا چه اتفاقی می افتد، اصلا اهمیت ندهند که این نیز به عنوان رفتار منفی شناخته می شود. یا آنها ممکن است سعی کنند مردم را دوست نداشته باشند، که این رفتار منزوی است.

 

کودکان از هر پس زمینه می توانند در معرض سوء رفتار عاطفی باشند. اما بعضی از کودکان در معرض خطر بیشتر نسبت به دیگران هستند – به ویژه هنگامی که خانواده تحت استرس یا فشار اضافی است مانند:

-مشکلات روحی و روانی
– سوء استفاده خانگی
اعتیاد به مواد مخدر یا الکل
مشکلات ارتباطی یا طلاق
دعواهای خانوادگی و اختلافات
مشکلات مالی یا بیکاری
مهاجرت، دوری از دوستان و خانواده
فقر

مشکلات زبان به دلیل مشکل در برقراری ارتباط  یا صحبت نکردن کردن به زبان انگلیسی

 

سوء استفاده احساسی فقط در خانه اتفاق نمی افتد. کودکان ممکن است توسط بزرگسالان در مدرسه، ورزش یا باشگاه مورد آزار و اذیت قرار بگیرند، اما این بسیار رایج نیست.