حمایت مالی

از ما حمایت کنید

.

باید با قاطعیت تاکید کنیم که ۱۰۰ درصد از منابع مالی این موسسه از حامیات سخاوتمند و همیشه یاور ما تامین می‌شود. افرادی خیراندیش و بزرگوار مثل خود شما که به هدف و کار ما اعتقاد دارند و می خواهند با این پدیده شوم مبارزه کنند.

زیاد یا کم، هدایای مالی شما به جوانان و فرزندان این کشور کمک می‌کند تا راه را با اراده‌ای آهنین و استوار طی کنند.

هنوز نگرانی از گسترش این پدیده شوم وجود دارد، ما مصمم به ایجاد یک جنبش قدرتمند از طریق آموزش و پرورش هستیم تا تک تک کودکان از بدرفتاری ها و بی توجهی‌های احتمالی محافظت و آگاه شوند.

این بدین معنا است که هر یک از ما مسئولیتی بر دوش داریم و باید برای حفظ کودکان سرزمین خود تلاش کنیم. اگر قانون نیاز به تغییر داشته باشد، یا اگر قرار است تلاش بیشتری برای حفظ کودکان انجام دهیم، برای آن آماده‌ایم و خستگی در ما راهی ندارد.

ما کاملا مستقل هستیم و به مردمی بودن خود افتخار می‌کنیم. با کمک مردم برای ایجاد تغییری مثبت و مفید حرکت خواهیم کرد.

.